HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter


Takläggning villa


Ny- och ombyggnationer

Vi tar hand om hela byggprocessen om du vill.
Vi har kunskap och resurser att sköta ditt bygge från början till slut.
Bygghandlingar och ansökningar mm kan vi också sköta om kunden önskar.
Enklare projekteringar utför vi själva, annars tar vi hjälp av Tecnicon eller TM-konsult.

Vi har under eget tak resurser för:
-Grund , schakt och fyllnadsarbeten
-Bygg och anläggningsarbeten
-Betongtillverkning och gjutningar
-Plåt och smide
-Snöröjning
-Berg och grusförädling
-Rivningsarbeten

Vi utför:
Villor, hyreshus, industribyggnader, ladugårdar, carportar, garage, badrum, kök, prefabricerad betong, maskinhallar, betongtillverkning och leveranser. Gjutningar av all sorts platsbyggda betongkonstruktioner, gödselcisterner, dräneringsarbeten, ställverk, stängsel och staket. Kabelkanaler, plintar, splitterskydd, jordlinjenät, kabelschakter, rörläggningar etc.


Rörläggning i tunnel

Takstolslyft Polarbageriet

Gjutning Polarbageriet

Tömmning av damm i Gideåbacka

Dränering och plintar

HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter

© 2013 - 2016 Anundsjö Bygg AB