HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter


L-stöd Folkhögskolan Mellansel


Maskin

Mark- och schaktarbeten

Anundsjö Bygg har även en avdelning för mark och schakt med grävmaskiner, lastbilar, hjullastare och dumper. Vi utför dräneringar runt hus, schakt för grundläggningar, ledningsschakter, VA-arbeten, dikningsarbeten och hela vägprojekt med schakt, förstärkningar, fyllar och trumbyten. Vi har även Skyliftar till uthyrning.

Snöröjning

Under vinterhalvåret utför vi snöröjning av samhällena Bredbyn, Mellansel och Kubbe. På väg 348 mellan Bredbyn och Överhörnäs sköter vi plogning åt Svevia/Trafikverket.
Vi åtar oss även snöröjning åt privatpersoner, vägföreningar etc.

Kran

Med vår mobilkran utför vi lyftarbeten upp till 10 ton.


E4 Umeå

Grustransport

Plogning och vägröjning

Utgrävning Väg 915

 Mobilkran

HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter

© 2013 - 2016 Anundsjö Bygg AB