HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter


Ny byggnad Bosch Drives


Industri och Ställverk

Byggarbeten för industri

Vi har sedan 1966 varit verksamma med anläggningsarbeten på industrier, bland andra Bosch Rexroth Mellansel (f.d. Hägglunds Drives) och Polarbröd i Bredbyn.

Vår industriverksamhet rör allt från ombyggnad kontor och lokaler, golvsågning, golvbyten, håltagning, kran- och traversmonteringar till fullskaliga verkstadsutbyggnader på 1000-tals kvadratmeter. Kort sagt, vi utför alla förekommande bygg- och anläggningsarbeten för industrin.

Vi har även sedan slutet av 80-talet utfört en mängd ställverk runt hela Sverige åt Svenska Kraftnät, Banverket, ABB och Skanska.

Vi utför kompletta anläggningsarbeten för hela ställverk, men levererar även kabelkanaler, plintar, fundament, splitterskydd och staket med betongbalk av egen konstruktion på beställning.

Kontakta oss för mer information.


Nytt fläkthus

Staket och balksättning ställverk

Ställverk

Indunstare

Skärbrännare

HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter

© 2013 - 2016 Anundsjö Bygg AB