HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter


Betongstation


Betongstation

Försäljning och leverans av betong

Med egen betongstation tillverkar vi fabriksbetong till gjutning av plattor, broar balkar mm. Vår betong är av klass1 och certifierad av Nordcert.

Prefabricerade betongkonstruktioner

Då vi har egen betongtillverkning så prefabricerar vi även kabelkanaler till ställverk, plintar till fundament, specialbrunnar, staketbalkar m m. Vi tillverkar alla möjliga och omöjliga specialbeställningar inom betongprefabricering.

 
   

HemBerg och GrusPlåt och SmideMaskinByggBetongIndustri StällverkNyheter

© 2013 - 2016 Anundsjö Bygg AB